کناف

کناف ایران/کناف یزد/کناف کارا/پانل 12/5-پانل 9.5- پانل کارا/پانل گچی پانل سقفی/پانل قطر 9.5- پانل قطر 12.5- پانل سفید/ پانل کناف ضد آب/ کناف ضد آتش/ کناف ضد آب کناف سقفی یک تیکه/کناف کاران/نصاب کناف/نور مخفی اجرای کناف/نصاب نورمخفی/نصاب سقف کاذب.نصاب طرح های کناف/اجرای انواع کناف/طراحی کناف/آموزش حرفه ای کناف/

پخش انواع کناف در ایران 09125336437

سقف کاذب » کناف

در ایران  با انواع و اقسام کناف شامل اتین اسامی روبرو می شویم که در طراحی و ساخت خانه های ایرانی در حال حاضر نقش بسزایی دارد..کناف ایران/کناف یزد/کناف کارا/پانل 12/5-پانل 9.5- پانل کارا/پانل گچی پانل سقفی/پانل قطر 9.5- پانل قطر 12.5- پانل سفید/ پانل کناف ضد آب/ کناف ضد آتش/ کناف ضد آب کناف سقفی یک تیکه/کناف کاران/نصاب کناف/نور مخفی اجرای کناف/نصاب نورمخفی/نصاب سقف کاذب.نصاب طرح های کناف/اجرای انواع کناف/طراحی کناف/آموزش حرفه ای کناف.....

مزایای کناف به ترتیب شامل سریع بودن در اجرا /سبک بودن در سازه ساختمان/ قابل عبور دادن تمام تاسیسات ساختمانی از پشت کناف و قابل دسترس بودن /زیبا و بدون پستی بلندی/گرما در زمستان و خنک بودن در تابستان/ارزان بودن و طراحی انواع نورمخفی و شکل دادن به طرح ها به سادگی و زیبا بود از مزایای ککناف می باشد.09125336437